Amdanom Ni

 

Cwmni sy’n cyflymu curiad y galon yn paratoi i gychwyn ar ei daith gyntaf.

Cwmni teithiol sefydlog yw Theatr Dawns Cascade sy’n cydweithio â rhwydwaith dawns deithiol Creu Cymru i ddarparu dawns ensemble dan arweiniad artistiaid gyda phersbectif Cymreig a rhyngwladol, gwerthoedd cynhyrchu uchel a phwyslais cyfartal ar ansawdd y gelfyddyd ac awydd ysol i siarad â chynulleidfa gyhoeddus gyffredinol.

C5D_9480 ( brochure copy master)

O safbwynt artistig, mae’r Cwmni’n creu ac yn mynd ar daith â chymysgedd o raglenni sy’n cynnig golygfa eang o ddawns gyfoes gyda chomisiynau sy’n croesi o ddawns bur i ddawns/theatr, gan gyflwyno gwaith sy’n gwthio ffiniau yn y ffurf hon ar gelfyddyd ac sydd hefyd yn ysbrydoli ac yn diddanu cynulleidfaoedd. Mae’r Cwmni’n credu bod gwerthoedd cynhyrchu uchel yn cael eu sicrhau pan fydd cydbwysedd ffrwythlon rhwng yr artistiaid cyfrannol yn y cynyrchiadau.

Mae’r Cwmni’n comisiynu coreograffwyr cryf a phrofiadol a chanddynt rywbeth i’w ddweud ac yn defnyddio dawnswyr o safon ryngwladol gan mai nhw yw deunydd crai’r sioe. Bydd ansawdd y gerddoriaeth, y cynllunio a’r goleuo’n cyfateb i ddyheadau uchelgeisiol y tîm dawnsio, gan weithio mewn cytgord i greu gweithiau theatr cyfain ar ffurf dawns.

Ochr yn ochr â hyn, mae athroniaeth o waith allgymorth a datblygu cynulleidfaoedd drwy ymgysylltu â chymunedau lleol yn enwedig yn y sector addysg a dawns ieuenctid, y cwbl mewn partneriaeth â’r theatr leol sy’n cyflwyno’r Cwmni.

IMG_9854

 

Â’i gartref yng Nghaerdydd, mae gan y Cwmni gysylltiadau rhyngwladol cryf ag India, gyda gwaith coreograffu a chysylltiadau addysgu parhaus yn Delhi, Mumbai, Goa a Bangalore. Y weledigaeth yw datblygu mwy o gysylltiadau rhyngwladol fel y bydd rhaglenni cyfnewid i artistiaid yn cael eu cynnal i helpu Cymru i fod yn ddiwylliant arloesol ac ysbrydoledig sydd â phersbectif byd-eang. Yng Nghymru, mae graddfa’r gwaith yn canolbwyntio ar rwydwaith teithio dawns Creu Cymru sy’n ymestyn dros y wlad gyfan mewn canolfannau mor wasgaredig â Theatr Taliesin yn Abertawe, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Sefydliad y Glowyr y Coed Duon a Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli. I gyrraedd cynulleidfa gyhoeddus bydd strategaethau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus cyffrous y tu ôl i’r gwaith fel y bydd yn cael ei weld yn elfen ddeniadol a ffafriol o strategaeth raglennu a datblygu cynulleidfa pob theatr.