Y Daith Bresennol

Jasper 2

Quite Discontinuous

Gyda Quite Discontinuous, mae’r coreograffydd Jasper van Luijk yn ceisio cyfleu sut mae diffyg bywyd mewn symudiad yn ei gyfareddu.
Sut rydym yn ymateb i farwolaeth rhywun annwyl i ni? Sut mae grŵp yn ei ailddiffinio’i hun pan fydd un o’i aelodau ar goll? A sut mae ein hunanddelwedd a’n perthynas ag eraill yn newid pan fydd marwolaeth wedi dod i’n bywydau?
Ar gyfer Theatr Dawns Cascade, mae’n tynnu’r deuawd olaf o berfformiad cyflawn y gyda’r nos gan graffu ar sut bydd perthynas yn ei chynnal ei hun, er yn gwybod yn iawn fod marwolaeth yn hwyr neu’n hwyrach ar ei ffordd. Sut bydd y ddau gymeriad yn cefnogi’i gilydd? Ac ai mynd gyntaf sydd orau, neu aros ar ôl a mynd ar eich pen eich hun?

 

Poppet 1

Poppet

Hen air Saesneg am byped yw poppet. Ym myd dewiniaeth y werin, doli yw poppet a wneir i gynrychioli person. Yn ein dawns, mae bywyd yn cael ei anadlu i mewn i Poppet gan bedwar dawnsiwr. Wrth i Poppet dyfu o fod yn debyg i blentyn i fod yn ddireidus gan fynnu hyn a’r llall, rydym yn gofyn:
O ble mae Poppet wedi dod? Beth mae Poppet eisiau? Sut fydd hi/o’n ei gael? A… phwy sy’n rheoli pwy?
Sioe ddoniol, ledrithiol a brawychus braidd gan Jem Treays… yn cynnwys sgôr gerddorol eclectig

C5D_6899

Collidron

Collidron – mae Phil Williams yn creu gwaith gosgeiddig, pur ac egnïol i bum dawnsiwr rhyngwladol a sgôr offerynnau taro byw ar y marimba sy’n cael ei pherfformio gan Harriet Riley.
Gan ymchwilio i ddechrau i Theori Perthynoledd Cyffredinol Einstein sy’n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2016, tipyn o orchest fydd y gwaith ensemble newydd hwn a fydd yn dangos digonedd o dechneg a chrefft.